‘Duistere wegen. Reis naar Vincent van Gogh in de Borinage’: nieuw boek uit op 12 maart 2015

DW-COVERENACHTERFLAP

Catalogustekst

‘Ik houd zo veel van de Borinage. Een streek die gekenmerkt wordt door droefheid en die ik nooit zal vergeten’ (Vincent van Gogh)

Vincent Van Gogh verbleef bijna twee jaar in de Borinage, de legendarische mijnstreek in België. Een cruciale periode in zijn leven. Als would be-evangelist reisde hij naar Wallonië om het woord van God te verkondigen aan de mijnwerkers. Maar hij mislukte en zonk weg in een diepe crisis. Het waren maanden van armoede, isolement,  ontreddering en grote geestelijke nood. Zijn waanzin, die al langer sluimerde, flakkerde voor het eerst hoog op in de krottige straten rond de mijntorens en terrils. In diepten van ellende koos hij uiteindelijk voor de schilderkunst. Vincent Van Gogh, de schilder van het licht, vond zijn ware roeping in het zwarte land.

Vincent van Gogh, de schilder van het licht, vond zijn ware roeping in het zwarte land.

In ‘Duistere wegen’ volgt Pascal Verbeken het spoor van Vincent van Gogh in de mijndorpen Pâturages, Wasmes en Cuesmes. Hij gaat na wat er nog overblijft van de wereld die de schilder achterliet. En hij schrijft de bijzonder turbulente geschiedenis van de Borinage in de jaren dat Van Gogh er verbleef. Uit de bloedige stakingen van de mijnwerkers werd een arbeidersbeweging geboren die het Europese politieke landschap zou hertekenen.

Tijdens zijn reis registreert Verbeken de grote en kleine tekenen des tijd in een streek die altijd een mythe gebleven is. In protestantse kerken, volkshuizen en mijncités luister hij naar  de laatste getuigen van een verzonken België.

Vincent van Gogh, ooit verstoten door de Borains, is volgend jaar de centrale figuur van Bergen 2015, Culturele Hoofdstad van Europa.

Bij deze terugkeer naar de Borinage is ‘Duistere wegen’ onmisbare literatuur.

 

‘Miavoye’, een bedevaart naar Paul van Ostaijen, verschijnt 15 oktober 2014

Miavoyecover

Vier mannen

op weg naar Paul van Ostaijen,

op zoek naar de verloren tijd,

in Miavoye.

  

Vier mannen raken betoverd door de poëzie en het dramatische levensverhaal van Paul van Ostaijen. Als ze in een oud boek van dichter Richard Minne een opdracht vinden, vertrekken ze op een driedaagse bedevaart. Naar het Waalse dorp Miavoye, naar sanatorium Le Vallon waar Paul van Ostaijen in 1928 stierf aan een wegzakkend hart en verdrinkende longen.

Hun expeditie begint bij Van Ostaijens graf op het Antwerpse Schoonselhof.

Na een laatste glas in zijn stamcafé Hulstkamp reizen ze met de trein naar Dinant. Daar gaat de tocht verder per bus naar Hastière, langs de verlaten grand hotels van teloor gegane vakantiedorpen uit de belle époque. De laatste tien kilometer naar het gehucht Miavoye leggen de bedevaarders te voet af.

Le Vallon blijkt al lang geen sanatorium meer. Zestig jaar geleden werd het domein overgenomen door Roger en Lea, een Vlaams boerenkoppel. Van Paul van Ostaijen hadden ze toen nog nooit gehoord. Maar met de jaren werd zijn aanwezigheid in het huis almaar groter. Ze herinneren zich nog de verhalen van de dorpelingen die Paul van Ostaijen spraken en hem naar het graf droegen.

De bedevaarders verblijven twee dagen op Le Vallon. Ze liggen, ademen en wandelen. Ze horen er geschiedenissen waarvan ze huiveren. Ze bladeren in Van Ostaijens gedroomde dagboek.

,Miavoye’ is een liefdesverklaring aan Paul van Ostaijen, ons ’Zot Polleke’. Deze nooit eerder uitgevoerde expeditie blaast de dode dichter nieuw leven in. En evenzeer is het een ontroerend reisverhaal van vier jongens die zich verwonderd in het midden van hun leven bevinden.

Eindelijk is er dit troostrijke gebaar voor de poëzie, een melancholieke fuck-you tegen de sterfelijkheid.

.         

Zelden werd met zoveel liefde geschreven over Zot Polleke.

                           Alles in dit verhaal is waar gebeurd.

                           Of toch ongeveer.

 

  ,Miavoye’is een inwijding én inleiding in het leven van onze grootste dichter.  Het bevat een selectie van twintig van zijn knapste gedichten, ,een keurbundel’, precies zoals Richard Minne het in zijn opdracht wilde.

Precieus uitgegeven. Rijkelijk geïllustreerd met reisfoto’s, unieke documenten uit Paul Van Ostaijens tijd, schetsen en schilderijen van Koen Broucke.

 

De opdracht

 

‘We moeten de onrechtvaardigheid van Van Ostaijens dood weer rechtzetten. We moeten ons in verbinding stellen met zijn naaste vrienden. Deze zomer, of herfst, moeten we een beevaart doen naar Miavoye-Anthée. We moeten, met enkelen, een boek over en voor hem schrijven. Dat boek zal ‘Miavoye-Anthée’ heten. Miavoye-Anthée dat wordt een zinnebeeld van wat een dichter is in de maatschappij. Zingen en kreveren. Ook moet er een keurbundel komen uit Van Ostaijens werk. Bij dit alles, het spreekt vanzelf, mogen de officiëlen en de hansworsten niet op het podium verschijnen. Wij zullen het graf omringen. Begin aan dat werk. Spoed u, of de hansworsten, die een middel tot zelfreclame ruiken, zijn ons voor.’

En dat nooit.

Leve Van Ostaijen!’

 

Richard Minne, Wolfijzers en Schietgeweren.